Moravany

Předseda MO ČSSD

Zuzana Dvořáčková

Místopředsedové MO ČSSD

RNDr. Marie Barešová
mariebaresova@seznam.czČlen výboru MO ČSSD

Renata Charouzková