Nová Ves

Předseda MO ČSSD

Aleš Outulný
outulnya@seznam.cz

Místopředsedové MO ČSSD

Ing. Šárka Sobotková
sarkasobotkova@seznam.cz

Člen výboru MO ČSSD

Soňa Novotná