Rebešovice

Předseda MO ČSSD

Romana Němcová, DiS.
nemcovaromca@seznam.cz

Místopředsedové MO ČSSD

Jozef Pohorelec
pohorelec@centrum.cz 

Člen výboru MO ČSSD

Jan Klíma
apollyon.dios@seznam.cz