Šlapanice

Předseda MO ČSSD

Doc. RNDr. Svatopluk Novák CSc.
novak@ped.muni.cz

Místopředsedové MO ČSSD

Jiří Štěpánek
 jurastep@volny.cz

Člen výboru MO ČSSD

Ing. Ivo Kouřil
ivo.kouril@seznam.cz