Svatoslav

Předseda MO ČSSD

Vladimír Benčík
vladimirbencik@seznam.cz

Místopředsedové MO ČSSD

František Woppat
svatoslavstarosta@volny.cz

Člen výboru MO ČSSD

Renata Benčíková
bencikova.renata@seznam.cz